Sede electrónica
Cerrar
APROBACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS PARA A CONTRATACIÓN, LABORAL TEMPORAL, DUN PEÓN A XORNADA COMPLETA, PARA A REALIZACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DE MONTES DO CONCELLO DE SOBRADO (APROL RURAL), NOMEAMENTO DE TRIBUNAL, DATA E LUGAR DE CELE
Noticias

APROBACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS PARA A CONTRATACIÓN, LABORAL TEMPORAL, DUN PEÓN A XORNADA COMPLETA, PARA A REALIZACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DE MONTES DO CONCELLO DE SOBRADO (APROL RURAL), NOMEAMENTO DE TRIBUNAL, DATA E LUGAR DE CELE