Sede electrónica
Cerrar
ACTA DAS PROBAS PARA A SELECCIÓN DUN TÉCNICO/A AMBIENTAL PARA A SÚA CONTRATACIÓN COMO LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA E PARA A REALIZACIÓN DA OBRA OU SERVIZO DENOMINADO
Noticias

ACTA DAS PROBAS PARA A SELECCIÓN DUN TÉCNICO/A AMBIENTAL PARA A SÚA CONTRATACIÓN COMO LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA E PARA A REALIZACIÓN DA OBRA OU SERVIZO DENOMINADO"TÉCNICO/A AMBIENTAL CURTIS, SOBRADO E VILASANTAR"