Sede electrónica
Cerrar
AXENCIA DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL / ÁREAS MUNICIPAIS

AXENCIA DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL

AXENCIA DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL

 

¿QUÉ É?

A Axencia de Emprego e Desenvolvemento local de Sobrado é o instrumento para a execución das accións de promoción económica, emprego, cooperación empresarial e o fomento do espíritu emprendedor.

OBXECTIVOS:

 • Asesorar ós emprendedores locais e ás empresas no relativo a súa constitución, marco legal, funcionamento, liñas de financiación, subvencións; e tramitar os diversos programas que a Dirección Xeral de Promoción do Emprego pon en marcha:
  • Apoio a emprendedores: autónomos, economía social e iniciativas de emprego.
  • Incentivos á contratación por conta allea
  • Programas de cooperación.
  • Escolas obradoiro e obradoiros de emprego.
  • Programas de Cooperación.
 • Acompañar o desenvolvemento de aqueles proxectos asesorados dende a Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local.
 • Informar e tramitar subvencións para a mellora competitiva e ampliación de empresas xa existentes.
 • Detectar recursos ociosos, ou susceptibles de explotar, favorecendo a creación de empresas e a diminución do desemprego.
 • Axudar ó colectivo de desempregados, facilitando a súa inserción laboral colaborando na busca activa de emprego.

SERVIZOS QUE PRESTA:

 • Orientación e asesoramento laboral ós DESEMPREGADOS:
 • Ferramentas para a busca de emprego: currículum vitae, cartas de presentación, entrevistas, etc...
 • Información e intermediación laboral con empresas da zona que demandan traballadores.
 • Autoemprego e Economía Social; subvencións para inicio de actividade.
 • Información sobre accións formativas.
 • Orientación e asesoramento a EMPRENDEDORES:
 • Apoio de iniciativas locais de emprego.
 • Elaboración de proxectos empresariais; estudios de mercado e estudios de viabilidade
 • Trámites para a creación de empresas.
 • Información e tramitación de subvencións para a posta en marcha de empresas, contratación de traballadores, compra de maquinaria, etc...
 • Asesoramento e información do programa LEADER+.
 • Mediación con outros organismos de promoción empresarial.
 • Colaboración e asesoramento a EMPRESARIOS:
 • Difusión dos PROGRAMAS DE FOMENTO DO EMPREGO, para a contratación de xente do noso concello.
 • Información e tramitación de subvencións para a ampliación de empresas, adquisición de nova maquinaria, contratación de traballadores, préstamos subvencionados, etc...
 • Intermediación laboral, colaborando na busca de traballadores para as empresas.

DESTINATARIOS:

A Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local traballa cos seguintes colectivos:

 • Promotores cunha idea empresarial.
 • Pequenas e medianas empresas.
 • Asociacións.
 • Desempregados e desempregadas.
 • Público en xeral.

Datos de contacto:

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local.

Óscar Ramos Seoane.
Concello de Sobrado.
email: oscar.ramos@sobrado.es
Tlf.: 981787508.
Fax: 981787577.