Sede electrónica
Cerrar
SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN PRIMARIA / ÁREAS MUNICIPAIS

SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN PRIMARIA

Os servizos sociais comunitarios básicos son a canle de acceso ao sistema de servizos sociais co que se garante a universalidade e a proximidade a toda a veciñanza.

Ademáis do servizo de valoración, orientación e información, desenvólvense  os seguintes programas e servizox:

1-Servizo de educación e apoio familiar

2-Axuda no Fogar

                -Modalidade de libre concurrencia

                -Modalidade de dependencia

3-Xantar na Casa

4-Teleasistencia

5-Podoloxía

6-Programa de inserción social:

                6.1-Programa de reforzo de alimentos

                6.2-Programa de emerxencia social

7-Programa de muller e igualdade:

                7.1-Programa de conciliación familiar

                7.2-Programa “Madrugadores”

                7.3-Programa de concienciación e sensibilización social.

8-Programa de envellecemento activo:

                8.1-Programa de termalismo

                8.2-Talleres de memoria

                8.3-Así como outras actividades que fomenten a participación activa e o desenvolvemento integral: formación en novas tecnoloxías, ocio saudable…

EQUIPO DE PROFESIONAIS DO SERVIZO:

-traballadora social: Mª Ermitas Sánchez González.

-educadora  familiar: Mª Soledad Iglesias Pérez

-auxiliar administrativa: Laura Fragio Ramos

-educadora social: Ana María Fandiño Espido

-auxiliares de axuda no fogar

Enderezo:

Praza portal, 1.Porta

15813. Sobrado (A Coruña)

Cita previa traballadora social no 981787508 (extensión 2204)

servizos.sociais@sobrado.dicoruna.es