Sede electrónica
Cerrar
SERVIZOS / CONCELLO

SERVIZOS

Xulgado: Praza Portal 1, Porta . Tlf.: 981 787 561

Centro Saúde: Santiago do Campo s/n, Porta Tlf.: 981 787 744

Edificio de Servizos Múltiples: Santiago do Campo 1, Porta Tlf.: 981 787 710

CEIP Virxe do Portal: Santiago do Campo s/n, Porta Tlf.: 981 787 530

Escola Infantil de Sobrado: Santiago do Campo 37, Porta Tlf: 981 787 638 / 663 790 025

Garda Civil de Boimorto: Gándara s/n Boimorto, 981 516 212

Correos: Santiago do Campo 1, Porta.

Farmacia: Plaza Portal 28, Porta Tlf.: 981 787 586

P.A.C. Teixeiro: C/ Galicia 4, Teixeiro (Curtis) 981 785 079

TAXIS

Ana 659 689 041

Antonio 639 839 657

Lucía 696 021 267

Pepe 981 787 654

Pili 628 530 270

Marta 620 554 315

EMERXENCIAS DE GALICIA

Teléfono: 112
S.O.S. GALICIA 900 444 222
BOMBEROS 080
CRUZ ROJA 981 222 222
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 915 620 420
TELÉFONO DE LA MUJER 900 400 273
TELÉFONO DEL MENOR 900 444 222
TELÉFONO DE LOS JÓVENES 900 152 535
 
TRANSPORTES
 
Estación de autobuses:
 
A Coruña: 981 239 001
Santiago: 981 585 700
Lugo: 982 223 985
Ourense: 988 216 027
Pontevedra: 986 852 408
 
Estación de tren:
 
A Coruña: 902 240 202
Santiago: 902 240 202
 
Aeroportos:
 
A Coruña: 981 187 200
Santiago: 981 547 501
Vigo: 986 268 200