Sede electrónica
Cerrar
ACTA DO TRIBUNAL NOMEADO PARA LEVAR A CABO O PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL FIXO, POR CONCURSO DE MÉRITOS, DUN/HA TÉCNICO/A DE DEPORTES DO CONCELLO DE SOBRADO
Noticias

ACTA DO TRIBUNAL NOMEADO PARA LEVAR A CABO O PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL FIXO, POR CONCURSO DE MÉRITOS, DUN/HA TÉCNICO/A DE DEPORTES DO CONCELLO DE SOBRADO