Sede electrónica
Cerrar
Convocatoria de selección de persoal, laboral temporal,
Noticias

Convocatoria de selección de persoal, laboral temporal, "Proxecto Ambiental Curtis-Sobrado"

Convocatoria de selección de persoal, laboral temporal, "Proxecto Ambiental Curtis-Sobrado"

CONVOCATORIA 

BASES 

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS 

 

DÍA, HORA E LUGAR DO PROCEDEMENTO 

 

TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCEDEMENTO 

 

PUNTUACIÓNS TOTAIS PROXECTO AMBIENTAL CURTIS-SOBRADO 

 

PROPOSTA DE CONTRATACIÓN DE 13 PEÓNS PROXECTO MEDIOAMBIENTAL CURTIS - SOBRADO 

 

LISTA RESERVA DE CONTRATACIÓN DE 13 PEÓNS PROXECTO AMBIENTAL CURTIS - SOBRADO 

 

LISTA DE CONTRATACIÓN DEFINITIVA DE 13 PEÓNS PROXECTO AMBIENTAL CURTIS - SOBRADO 

 

LISTA RESERVA DEFINITIVA DE CONTRATACIÓN DE 13 PEÓNS PROXECTO AMBIENTAL CURTIS - SOBRADO 

 

PROPOSTA DE CONTRATACIÓN DEFINITIVA DE 13 PEÓNS PROXECTO AMBIENTAL CURTIS - SOBRADO