Sede electrónica
Cerrar
BASES QUE REXIRÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, A XORNADA COMPLETA, ADSCRITO AO DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DE SOBRADO.
Noticias

BASES QUE REXIRÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, A XORNADA COMPLETA, ADSCRITO AO DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DE SOBRADO.