Sede electrónica
Cerrar
APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS NO PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DA PRAZA DUN SOCORRISTA DE FOMENTO DO EMPREGO 2021 E NOMEAMENTO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR
Noticias

APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS NO PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DA PRAZA DUN SOCORRISTA DE FOMENTO DO EMPREGO 2021 E NOMEAMENTO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR