Sede electrónica
Cerrar
ACTA DO TRIBUNAL NOMEADO PARA LEVAR A CABO O PROCESO DE SELECCIÓN POR CONCURSO DE MÉRITOS PARA A PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A A MEDIA XORNADA, PERSOAL LABORAL FIXO, DO CONCELLO DE SOBRADO
Noticias

ACTA DO TRIBUNAL NOMEADO PARA LEVAR A CABO O PROCESO DE SELECCIÓN POR CONCURSO DE MÉRITOS PARA A PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A A MEDIA XORNADA, PERSOAL LABORAL FIXO, DO CONCELLO DE SOBRADO