Sede electrónica
Cerrar
CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL PARA A SELECCIÓN POR CONCURSO, DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, DUN/HA SOCORRISTA PARA A PISCINA MUNICIPAL, SUBVENCIONADO POLA XUNTA DE GALICIA - CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE. VALORACIÓN DO CONCURSO E PROPOSTA DE NOMEAMENTO
Noticias

CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL PARA A SELECCIÓN POR CONCURSO, DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, DUN/HA SOCORRISTA PARA A PISCINA MUNICIPAL, SUBVENCIONADO POLA XUNTA DE GALICIA - CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE. VALORACIÓN DO CONCURSO E PROPOSTA DE NOMEAMENTO