Sede electrónica
Cerrar


Mellora de Camiños nas paroquias de Ciadella, Cumbraos e Nogueira (Plan Marco Mellora Camiños Municipais 2018-2019)

Acceso Plataforma Contratos públicos de Galicia: https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=407288&lang=gl

Adquisición de desbrozadora de enganche en tractor

Suministro de desbrozadora de enganche en tractor (Fondo Compensación Ambiental 2018) https://plataformadecontratacion.xunta.gal/publicacion?lang=gl

Reforzo estrutural de firmes nas parroquias de Carelle, Codesoso, Nogueira, Porta e Roade (POS+ 2018)

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=4K6lvFZ0X3vnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Reforzo estrutural de firmes nas parroquias de Cumbraos e Grixalba (POS+ 2018)

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=nkL8t8Bs2mt7h85%2Fpmmsfw%3D%3D